Struktura Urzędu oraz numery telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Nagłówek

Struktura urzędu oraz numery telefonów

Dyrekcja

Numer pokoju Numer telefonu Opis
23a (32) 34 62 703 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
23 (32) 34 62 703 Sekretariat

Dział Ewidencji i Świadczeń

Numer pokoju Numer telefonu Opis
6 (32) 34 62 717 Kierownik Działu
4 (32) 34 62 738
(32) 34 62 718
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
transfery zasiłków
2 (32) 34 62 727 Informacja
5 (32) 34 62 726
(32) 34 62 728
Obsługa osób bezrobotnych,
wydawanie zaświadczeń,
zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego

Referat Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Informacji Zawodowej

Numer pokoju Numer telefonu Opis
7 (32) 34 62 725 Kierownik Referatu
10 (32) 34 62 748
(32) 34 62 749
Doradca klienta
8 (32) 34 62 737
(32) 34 62 736
Doradca klienta
9 (32) 34 62 716
(32) 34 62 715
Doradca klienta
11 SIZ (32) 34 62 719 SIZ*
16 (32) 34 62 723
(32) 34 62 724
(32) 34 62 747
Doradca klienta instytucjonalnego
*W Sali Informacji Zawodowej można skorzystać z INTERNETU, z przewodników po zawodach, krajowego standardu kwalifikacji zawodowych, ulotek i broszur o zawodach. Sala dysponuje również aktualną, lokalną prasą. W Sali Informacji Zawodowej osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą stworzyć na komputerze własne dokumenty aplikacyjne.

Referat Rozwoju Zasobów Ludzkich

Numer pokoju Numer telefonu Opis
24 (32) 34 62 714 Kierownik Referatu
22 (32) 34 62 721
(32) 34 62 720
Obsługa pracodawców, przyjmowanie wniosków,
sporządzanie umów,
kontrole (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne)
21 (32) 34 62 712
(32) 34 62 713
Szkolenia - nabór na szkolenia grupowe i indywidualne
24 (32) 34 62 714 Obsługa osób bezrobotnych jak i pracodawców,
informowanie o możliwościach otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego,
przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
 

Dział Finansowo - Księgowy

Numer pokoju Numer telefonu Opis
20 (32) 34 62 755 Główna Księgowa
18 (32) 34 62 757
(32) 34 62 759
Dział Finansowo-Księgowy
19 (32) 34 62 756
(32) 34 62 753
Dział Finansowo-Księgowy

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Numer pokoju Numer telefonu Opis
15 (32) 34 62 750 Kierownik Działu
14 (32) 34 62 752 Dział Organizacyjno - Administracyjny

Referat Funduszy Zewnętrznych

 Numer pokoju Numer telefonu  Opis
1 (32) 34 62 722 Referat Funduszy Zewnętrznych (RFZ)
 

Samodzielne stanowisko ds. prawnych

 Numer pokoju  Numer telefonu  Opis
17 (32) 34 62 711 Samodzielne stanowisko ds. prawnych
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę