Struktura Urzędu oraz numery telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Nagłówek

Struktura urzędu oraz numery telefonów

Dyrekcja

Numer pokoju Numer telefonu Opis
23a (32) 34 62 703 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
23 (32) 34 62 703 Sekretariat

Dział Ewidencji i Świadczeń

Numer pokoju Numer telefonu Opis
6 (32) 34 62 717 Kierownik Działu
4 (32) 34 62 738
(32) 34 62 718
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
transfery zasiłków
2 (32) 34 62 727 Informacja
5 (32) 34 62 726
(32) 34 62 728
Obsługa osób bezrobotnych,
wydawanie zaświadczeń,
zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Numer pokoju Numer telefonu Opis
24 (32) 34 62 714 Kierownik Działu, dotacje, refundacje
22 (32) 34 62 720 Stanowisko ds. zatrudnienia subsydiowanego
21 (32) 34 62 713 Stanowisko ds. organizacji szkoleń, KFS
1 (32) 34 62 722 Stanowisko ds. programów
9 (32) 34 62 716
(32) 34 62 737
Doradca klienta K - Ł oraz O, M-Ż bez W
10 (32) 34 62 748
(32) 34 62 749
Doradca klienta A-J oraz W
11 (32) 34 62 719 Sala Informacji Zawodowej
16 (32) 34 62 724
(32) 34 62 747
Doradca klienta instytucjonalnego, zgłaszanie ofert pracy,
zatrudnianie cudzoziemców
*W Sali Informacji Zawodowej można skorzystać z INTERNETU, z przewodników po zawodach, krajowego standardu kwalifikacji zawodowych, ulotek i broszur o zawodach. W Sali Informacji Zawodowej osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą stworzyć na komputerze własne dokumenty aplikacyjne.

Dział Finansowo - Księgowy

Numer pokoju Numer telefonu Opis
20 (32) 34 62 755 Główna Księgowa
18 (32) 34 62 757
(32) 34 62 759
Dział Finansowo-Księgowy
19 (32) 34 62 756
(32) 34 62 753
Dział Finansowo-Księgowy

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Numer pokoju Numer telefonu Opis
15 (32) 34 62 750 Kierownik Działu
14 (32) 34 62 752 Dział Organizacyjno - Administracyjny

Samodzielne stanowisko ds. prawnych

 Numer pokoju  Numer telefonu  Opis
17 (32) 34 62 711 Samodzielne stanowisko ds. prawnych
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę