Struktura Urzędu oraz numery telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Nagłówek

Struktura urzędu oraz numery telefonów

Dyrekcja

Numer pokoju Numer telefonu Opis
19 (32) 34 62 703 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
19 (32) 34 62 703 Sekretariat

Dział Ewidencji i Świadczeń

Numer pokoju Numer telefonu Opis
5 (32) 34 62 717 Kierownik Działu
4 (32) 34 62 726
(32) 34 62 728
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
transfery zasiłków
2 (32) 34 62 727 Informacja

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Numer pokoju Numer telefonu Opis
6 (32) 34 62 714 Kierownik Działu, refundacje
17 (32) 34 62 720 Stanowisko ds. zatrudnienia subsydiowanego
21 (32) 34 62 713 Stanowisko ds. organizacji szkoleń, KFS
21 (32) 34 62 722 Stanowisko ds. programów
10 (32) 34 62 716
(32) 34 62 715
Doradca klienta
9 (32) 34 62 748
(32) 34 62 749
Doradca klienta
11 (32) 34 62 719 Sala Informacji Zawodowej
8 (32) 34 62 724
(32) 34 62 747
Doradca klienta instytucjonalnego, zgłaszanie ofert pracy,
zatrudnianie cudzoziemców
*W Sali Informacji Zawodowej można skorzystać z INTERNETU, z przewodników po zawodach, krajowego standardu kwalifikacji zawodowych, ulotek i broszur o zawodach. W Sali Informacji Zawodowej osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą stworzyć na komputerze własne dokumenty aplikacyjne.

Dział Finansowo - Księgowy

Numer pokoju Numer telefonu Opis
20 (32) 34 62 755 Główna Księgowa
16 (32) 34 62 757
(32) 34 62 758
(32) 34 62 753
Dział Finansowo-Księgowy

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Numer pokoju Numer telefonu Opis
15 (32) 34 62 750 Kierownik Działu
14 (32) 34 62 752 Dział Organizacyjno - Administracyjny

Samodzielne stanowisko ds. prawnych

 Numer pokoju  Numer telefonu  Opis
7 (32) 34 62 711 Samodzielne stanowisko ds. prawnych
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę