Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Kod Nazwa zawodu
333905 Tajemniczy klient (mystery shopper)
721504 Takielarz
331506 Taksator
331508 Taksator ryzyka działalności firm
832205 Taksówkarz
516303 Tanatoprakser (balsamista)
343701 Tancerz S
265302 Tancerz baletowy
713105 Tapeciarz
753402 Tapicer S
753403 Tapicer meblowy
817211 Tartacznik
343917 Tatuażysta
334306 Technik administracji S
331402 Technik agrobiznesu S
311908 Technik akustyk
311103 Technik analityk S
321201 Technik analityki medycznej
325508 Technik analizy i monitoringu środowiska
311203 Technik architekt
314202 Technik architektury krajobrazu S
441403 Technik archiwista S
311909 Technik automatyk S
311407 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym S
315316 Technik awionik S
325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy S
311204 Technik budownictwa S
311910 Technik budownictwa okrętowego S
311205 Technik budownictwa wodnego S
311934 Technik budowy fortepianów i pianin S
311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji S
311911 Technik cyfrowych procesów graficznych S
321402 Technik dentystyczny S
325510 Technik dozymetrysta
311206 Technik drogownictwa S
311207 Technik dróg i mostów kolejowych S
352119 Technik dźwięku
331403 Technik ekonomista S
333106 Technik eksploatacji portów i terminali S
311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego S
311408 Technik elektronik S
311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej S
311409 Technik elektroniki medycznej
321103 Technik elektroradiolog S
311303 Technik elektryk S
311304 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
311305 Technik elektryk samochodowy
311306 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
311307 Technik energetyk S
321301 Technik farmaceutyczny S
325401 Technik fizjoterapii
311912 Technik garbarz S
311913 Technik gazownictwa S
311104 Technik geodeta S
311105 Technik geofizyk
311106 Technik geolog S
325515 Technik gospodarki odpadami
311701 Technik górnictwa odkrywkowego S
311702 Technik górnictwa otworowego S
311703 Technik górnictwa podziemnego S
522305 Technik handlowiec S
314203 Technik hodowca koni S
314204 Technik hodowca zwierząt
422402 Technik hotelarstwa S
311704 Technik hutnik S
311107 Technik hydrolog
343303 Technik informacji naukowej
351203 Technik informatyk S
311914 Technik instrumentów muzycznych
311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji S
311939 Technik konserwator urządzeń dźwigowych
335503 Technik kryminalistyki
522306 Technik księgarstwa S
314301 Technik leśnik S
333107 Technik logistyk S
315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych S
325402 Technik masażysta S
311504 Technik mechanik S
311505 Technik mechanik budowy środków transportu
311506 Technik mechanik eksploatacji środków transportu
315317 Technik mechanik lotniczy S
311508 Technik mechanik maszyn i urządzeń
311509 Technik mechanik obróbki skrawaniem
315105 Technik mechanik okrętowy S
311510 Technik mechanik precyzyjny
311511 Technik mechanik urządzeń przemysłowych
311512 Technik mechanizacji rolnictwa S
311515 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki S
311410 Technik mechatronik S
311108 Technik meteorolog
311109 Technik metrolog
315214 Technik nawigator morski S
311915 Technik normowania pracy
422103 Technik obsługi turystycznej S
311916 Technik obuwnik S
541315 Technik ochrony fizycznej osób i mienia S
325511 Technik ochrony środowiska S
311705 Technik odlewnik S
314205 Technik ogrodnik S
325302 Technik optyk S
311917 Technik organizacji produkcji
333906 Technik organizacji reklamy S
321403 Technik ortopeda S
311601 Technik papiernictwa S
311513 Technik pojazdów samochodowych S
311918 Technik poligraf
311919 Technik pożarnictwa S
411004 Technik prac biurowych S
311935 Technik procesów drukowania S
311936 Technik procesów introligatorskich S
311941 Technik przemysłu mody S
311706 Technik przeróbki kopalin stałych S
314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego S
311602 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
314206 Technik pszczelarz S
431103 Technik rachunkowości S
352120 Technik realizacji dźwięku S
352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnień S
311210 Technik renowacji elementów architektury S
314207 Technik rolnik S
314208 Technik rybactwa śródlądowego S
315215 Technik rybołówstwa morskiego S
333108 Technik spedytor S
321104 Technik sterylizacji medycznej S
311920 Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
311412 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej S
343205 Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
311921 Technik technologii ceramicznej S
311603 Technik technologii chemicznej S
311922 Technik technologii drewna S
311923 Technik technologii materiałów budowlanych
311924 Technik technologii odzieży S
311925 Technik technologii szkła S
311604 Technik technologii środków farmaceutycznych
311605 Technik technologii środków kosmetycznych
311926 Technik technologii wyrobów skórzanych S
314403 Technik technologii żywności S
314404 Technik technologii żywności – cukrownictwo
314405 Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza
314406 Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych
314407 Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska
314408 Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej
314409 Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne
314410 Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
314411 Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne
314412 Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie
314413 Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne
314414 Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne
314415 Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich
314416 Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe
314417 Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane
351103 Technik teleinformatyk S
352203 Technik telekomunikacji S
311927 Technik transportu drogowego S
311928 Technik transportu kolejowego S
515203 Technik turystyki wiejskiej S
351204 Technik tyfloinformatyk S
352121 Technik urządzeń audiowizualnych
311940 Technik urządzeń dźwigowych S
311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej S
315501 Technik urządzeń ruchu lotniczego
311209 Technik urządzeń sanitarnych S
514105 Technik usług fryzjerskich S
514207 Technik usług kosmetycznych S
421108 Technik usług pocztowych i finansowych S
311514 Technik utrzymania ruchu
324002 Technik weterynarii S
311707 Technik wiertnik S
311931 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych S
311932 Technik włókiennik S
311606 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
315216 Technik żeglugi śródlądowej S
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S
214931 Technolog – programista obrabiarek
215302 Technolog inżynierii telekomunikacyjnej
712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
422702 Teleankieter
524404 Telemarketer
263306 Teolog
325201 Terapeuta środowiskowy
325907 Terapeuta zajęciowy S
712404 Termoizoler
251903 Tester oprogramowania komputerowego
251904 Tester systemów teleinformatycznych
731809 Tkacz
812118 Tłoczarz w metalu
264304 Tłumacz
264310 Tłumacz języka migowego
752310 Tokarz w drewnie
722314 Tokarz w metalu
722313 Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
229908 Toksykolog
818122 Topiarz fryty
818123 Topiarz mas mineralnych
818124 Topiarz szkła
711605 Toromistrz
214110 Towaroznawca
933308 Tragarz
722207 Traser
732113 Trawiacz poligraficzny
516404 Trener koni wyścigowych
235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
342207 Trener sportu
516405 Treser psów
343506 Treser zwierząt cyrkowych
731708 Trzciniarz
265901 Twórca ludowy
712303 Tynkarz
'S' - Literą 'S' oznaczone zostały zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę