Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Kod Nazwa zawodu
121303 Naczelnik / kierownik wydziału
214923 Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
933302 Napełniający zbiorniki przenośne
831207 Nastawniczy
323009 Naturopata
232001 Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu
231001 Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne
231002 Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
231003 Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne
231004 Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
231005 Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne
231006 Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne
231007 Nauczyciel akademicki – nauki leśne
231008 Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne
231009 Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
231010 Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej
231011 Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
231012 Nauczyciel akademicki – nauki prawne
231013 Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze
231014 Nauczyciel akademicki – nauki techniczne
231015 Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne
231016 Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne
231017 Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe
231018 Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe
231019 Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne
231020 Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne
231021 Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne
235904 Nauczyciel bibliotekarz
233001 Nauczyciel biologii
233002 Nauczyciel chemii
235918 Nauczyciel domowy
235105 Nauczyciel doradca metodyczny
233003 Nauczyciel etyki
234101 Nauczyciel etyki w szkole podstawowej
233004 Nauczyciel fizyki i astronomii
233005 Nauczyciel geografii
233006 Nauczyciel historii
234102 Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
233007 Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej
234103 Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
235106 Nauczyciel instruktor
233008 Nauczyciel języka obcego
234104 Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
233012 Nauczyciel języka polskiego
234108 Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
235905 Nauczyciel konsultant
235906 Nauczyciel logopeda
233015 Nauczyciel matematyki
234111 Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
233016 Nauczyciel muzyki
235401 Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych
234112 Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
235907 Nauczyciel nauczania na odległość
234113 Nauczyciel nauczania początkowego
235202 Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta)
235201 Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)
235203 Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)
233017 Nauczyciel plastyki
234114 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
232002 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
232003 Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
232004 Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
232005 Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
232006 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
232007 Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
233018 Nauczyciel przedsiębiorczości
234201 Nauczyciel przedszkola
235204 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
234115 Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
233019 Nauczyciel przysposobienia obronnego
235908 Nauczyciel psycholog
233020 Nauczyciel religii
234116 Nauczyciel religii w szkole podstawowej
235909 Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
235503 Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
233021 Nauczyciel techniki
234117 Nauczyciel techniki w szkole podstawowej
235601 Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych
235205 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)
235910 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
233022 Nauczyciel wiedzy o kulturze
233023 Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
233024 Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
233025 Nauczyciel wychowania fizycznego
234118 Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
315302 Nawigator lotniczy
242104 Negocjator biznesowy
335501 Negocjator policyjny
229403 Neurologopeda
214107 Normalizator
962107 Noszowy
261905 Notariusz
754102 Nurek
'S' - Literą 'S' oznaczone zostały zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę