Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Program specjalny "Praca się opłaca VII". Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach.

„Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach”

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach we współpracy z Fundacją Imago zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projekcie "Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery". Uczestnikami...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Program specjalny "Praca się opłaca VII". Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach.

„Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach”

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach we współpracy z Fundacją Imago zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projekcie "Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery". Uczestnikami...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach

ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice

sekretariat@pup-swietochlowice.pl

 
NIP: 627 24 19 905
REGON : 277 58 52 47
NR KONTA (OGÓLNY) : 55 1020 2313 0000 3202 0573 8390
NR KONTA (DOT. CUDZOZIEMCÓW) 65 1020 2313 0000 3202 0581 3482

TEL.: (32) 34 62 703
FAX.: (32) 34 62 729

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę