Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w okresie 17.01.2019-31.12.2019 r. będzie realizował Program Specjalny "Praca się opłaca II".

Cel programu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 35 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach.
 
  1. Grupa docelowa: 35 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w tym m.in. osoby niepełnosprawne.
  2. Działania:
 
a)    zatrudnienie  32 uczestników  programu w   ramach   robót    publicznych (na  okres  do  6  miesięcy).
b)   wypłata uczestnikom programu premii w wysokości 100 zł za każdy  przepracowany miesiąc w ramach robót publicznych, w którym nie zaistniała okoliczność nieobecności w pracy – element   specyficzny.
 
c)    przyznanie 3 uczestnikom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 
d)    refundacja składki ZUS za 1 pełny miesiąc dla 3 osób, które otrzymały dotacje – element specyficzny.
 

   3. Przewidywane efekty realizacji programu specjalnego: 

-Zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych poprzez zatrudnienie w ramach robót publicznych przez min. 30 osób.
 
-Zdobycie doświadczenia zawodowego wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 2 osoby.
 
-Podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia przez uczestników programu przez min. 21 osób.
 
 Budżet programu: 272 420,00 zł
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę