Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Szatniarz
Kod: 962905
Synteza: Przyjmuje i wydaje odzież wierzchnią i bagaże za okazaniem żetonu, plakietki lub innego przedmiotu/dokumentu przekazanego właścicielom podczas przyjmowania odzieży; pobiera opłaty za przechowywanie odzieży wierzchniej/bagażu; odpowiada, również materialnie, za przechowywane w szatni mienie; dba o ład i porządek w szatni.
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie i organizowanie pracy szatni;
 • witanie gości w placówce z zachowaniem wymaganej uprzejmości;
 • udzielanie gościom informacji o zasadach funkcjonowania szatni oraz podstawowych informacji na temat placówki i jej otoczenia;
 • przyjmowanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu od odwiedzających placówkę oraz wydanie żetonu, plakietki lub innego przedmiotu/dokumentu potwierdzającego odbiór odzieży wierzchniej/bagażu;
 • prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad powierzonym mieniem;
 • ponoszenie odpowiedzialności, również materialnej, w przypadku niedopełnienia powierzonych obowiązków, w następstwie czego doszło do utraty lub pomniejszenia wartości mienia interesanta-depozytariusza;
 • wydawanie odzieży wierzchniej i bagażu odwiedzającym na podstawie przekazywanych przez nich żetonów, plakietek lub innych przedmiotów/dokumentów potwierdzających prawo do odbioru odzieży wierzchniej/bagażu;
 • w szatni płatnej pobieranie opłaty za przechowanie pozostawionego mienia oraz prowadzenie każdorazowo rejestru gotówki lub obsługiwanie kasy fiskalnej;
 • współpracowanie z kierownictwem obiektu w zakresie porządku i dyscypliny, informowanie przełożonego o wszelkich nadużyciach i/lub nieprawidłowościach w miejscu pracy;
 • utrzymanie ładu i porządku w szatni, w tym prawidłowe zabezpieczenie mienia/pomieszczenia szatni po skończonej pracy;
 • przestrzeganie regulaminu szatni, przepisów bhp i ochrony ppoż. wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie sprzedaży pamiątek, kartek pocztowych, chusteczek higienicznych, papierosów itp.;
 • dystrybuowanie lub uzupełnianie na pólkach ulotek, broszur itp.;
 • pełnienie roli portiera.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę