Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Szaleciarz
Kod: 962904
Synteza: Odpowiada za utrzymywanie czystości toalet publicznych; w przypadku toalet płatnych, jest odpowiedzialny za pobieranie opłat za wstęp i korzystanie z szaletu.
Zadania zawodowe:
  • utrzymywanie czystości w toalecie publicznej;
  • dezynfekcja szaletu odpowiednimi środkami chemicznymi;
  • uzupełnianie środków czystości, takich jak: mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe;
  • czyszczenie urządzeń sanitarnych;
  • przyjmowanie opłat za korzystanie z toalety;
  • zgłaszanie awarii bezpośredniemu przełożonemu;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • wykonywanie drobnych prac naprawczych w obrębie szaletu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę