Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sortowacz odpadów komunalnych
Kod: 961202
Synteza: Zajmuje się odbiorem oraz sortowaniem opadów komunalnych; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów odpadów, w tym elektrośmieci i innych odpadów niebezpiecznych znajdujących się w odpadach komunalnych.
Zadania zawodowe:
  • sortowanie odpadów na poszczególne frakcje, w tym wybieranie odpadów nadających się do przetworzenia ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych lub opakowaniowych;
  • identyfikowanie poszczególnych rodzajów odpadów w celu umieszczania wysortowanych odpadów w wyznaczonych zsypach lub pojemnikach;
  • obsługiwanie pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania odpadów komunalnych;
  • dbanie o należyty stan techniczny urządzeń sortowniczych;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń sortowniczych oraz przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • odbieranie odpadów komunalnych z posesji lub w Systemie EKO AB;
  • branie udziału w czynnościach rozruchowych sortowni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę