Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sortowacz surowców wtórnych
Kod: 961201
Synteza: Zajmuje się odbiorem oraz sortowaniem surowców wtórnych; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów odpadów, w tym elektrośmieci i innych odpadów niebezpiecznych.
Zadania zawodowe:
  • sortowanie surowców wtórnych na poszczególne frakcje ze strumienia zmieszanych surowców wtórnych lub opakowaniowych;
  • identyfikowanie poszczególnych rodzajów surowców w celu umieszczania wysortowanych odpadów w wyznaczonych zsypach lub pojemnikach;
  • obsługiwanie pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania surowców wtórnych;
  • dbanie o należyty stan techniczny urządzeń sortowniczych;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń sortowniczych oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • odbieranie surowców wtórnych z posesji lub w ustalonym systemie odbioru;
  • branie udziału w czynnościach rozruchowych sortowni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę