Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik zbiórki odpadów
Kod: 961103
Synteza: Zajmuje się przyjmowaniem odpadów oraz selekcjonowaniem ich według rodzaju; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów odpadów, w tym odpadów specjalnych, tj.: elektrośmieci, odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych; przekazuje odpady specjalne do utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach; prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów.
Zadania zawodowe:
  • przyjmowanie odpadów oraz weryfikacja, czy dostarczone odpady są zgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, czystości, składu, zabezpieczenia, itp.;
  • identyfikowanie poszczególnych rodzajów odpadów w celu umieszczania odpadów w wyznaczonych pojemnikach;
  • sporządzanie formularza przyjęcia odpadów dla każdego mieszkańca oddzielnie;
  • prowadzenie rejestru osób dostarczających odpady oraz ewidencji dostarczanych i przekazywanych odpadów, w tym odpadów specjalnych, tj.: odpadów medycznych, odpadów niebezpiecznych, itp.;
  • przekazywanie odpadów specjalnych przedsiębiorstwom wyspecjalizowanym w specjalistycznej utylizacji tego rodzaju odpadów;
  • udzielanie informacji na temat funkcjonowania punktu zbiórki odpadów;
  • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę