Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sortowacz
Kod: 932913
Synteza: Zajmuje się sortowaniem materiałów i produktów; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów materiałów i produktów.
Zadania zawodowe:
  • sortowanie produktów lub materiałów z uwzględnieniem celu sortowania, np. przygotowanie do pakowania, magazynowania, transportu itp.;
  • identyfikowanie poszczególnych rodzajów produktów lub materiałów, umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach lub miejscach przechowywania / składowania;
  • obsługiwanie pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania produktów;
  • wyodrębnianie wybrakowanych produktów;
  • dbanie o należyty stan techniczny urządzeń sortowniczych;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń sortowniczych oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • składowanie towaru za pomocą wózka jezdniowego lub wózka paletowego;
  • branie udziału w czynnościach rozruchowych sortowni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę