Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pomocnik mleczarski
Kod: 932909
Synteza: Wykonuje pod nadzorem różnego typu prace pomocnicze przy przetwórstwie mleka i produkcji wyrobów mleczarskich.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie zgodnie z wytycznymi: surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji różnych wyrobów mleczarskich;
 • czynny udział w wytwarzaniu wyrobów mleczarskich;
 • użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz do produkcji wyrobów mleczarskich;
 • konfekcjonowanie i magazynowanie oraz ekspediowanie wyrobów mleczarskich;
 • sprawdzanie wagi i daty produkcji oraz pakowanie produktów;
 • utrzymanie czystości na stanowisku pracy w trakcie i po zakończeniu pracy tj. mycie i dezynfekcja urządzeń, aparatury, sprzętu i pomieszczeń produkcyjnych;
 • prowadzenie zapisów z wykonywanych prac zgodnie z procedurami systemu jakości;
 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki wyrobów mleczarskich;
 • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wykonywanie różnych prac przy hodowli zwierząt (krów, kóz, owiec) związanych np. z czyszczeniem, dojeniem, karmieniem i dbaniem o higienę pomieszczeń gospodarczych;
 • zajmowanie się transportem wewnętrznym towarów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę