Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim
Kod: 921601
Synteza: Wykonuje prace pomocnicze w gospodarstwie rybackim; prowadzi prace porządkowe w gospodarstwie oraz prace związane z pielęgnowaniem stawów, odławianiem i przechowywaniem ryb oraz przygotowywaniem ryb do transportu i sprzedaży.
Zadania zawodowe:
 • zarybianie stawów młodym narybkiem;
 • kontrolowanie stanu zdrowotnego ryb;
 • kupowanie paszy oraz innych artykułów niezbędnych w gospodarstwie zajmującym się hodowlą ryb;
 • karmienie ryb;
 • odławianie ryb, ich obróbka i przechowywanie;
 • przygotowywanie ryb do sprzedaży i dostarczanie na rynek, w tym załadunek i rozładunek ryb;
 • przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych stawów oraz obsługa i konserwowanie urządzeń melioracyjnych;
 • prowadzenie prac porządkowych na terenie gospodarstwa z wykorzystaniem urządzeń i maszyn, np. kosiarki spalinowej, itp.;
 • konserwowanie i naprawa sprzętu i urządzeń rybackich;
 • realizowanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. oraz wytycznymi jednostki sanepidu.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarstwem, w tym prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę