Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sternik żeglugi śródlądowej
Kod: 835005
Synteza: Odpowiada za kierowanie jednostką pływającą z pomocą steru;
prowadzi jednostkę pływającą według zadanego kursu.
Zadania zawodowe: obsługa i nadzorowanie pracy urządzeń sterowych holowników, lodołamaczy, statków pasażerskich bez miejsc sypialnianych oraz z miejscami sypialnianymi, zestawów pchanych i sprzężonych oraz statków towarowych o napędzie mechanicznym;
utrzymywanie zadanego kursu wyznaczonego na widoczny obiekt na brzegu znak nawigacyjny lub poprzez odniesienie do wskazań urządzeń nawigacyjnych - utrzymywanie kursu kompasowego;
nawigowanie holowników, lodołamaczy, statków pasażerskich bez miejsc sypialnianych oraz z miejscami sypialnianymi, zestawów pchanych i sprzężonych oraz statków towarowych o napędzie mechanicznym;
wspomaganie nawigacji barki.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji kapitana (szypra), w takiej sytuacji dowodzenie załogą na mniejszych jednostkach pływających.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę