Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Przygotowywacz mas ceramicznych
Kod: 818118
Synteza: Obsługuje urządzenia rozdrabniające, sortujące i mieszające oraz dozujące w celu przygotowania zgodnie z recepturą mas ceramicznych.
Zadania zawodowe: obsługiwanie różnego typu urządzeń rozdrabniających, takich jak: łamacze, kruszarki, kołognioty, dezyntegratory, młyny;
obsługiwanie przesiewaczy różnego typu, jak: przesiewacze bębnowe, wahadłowe, wibracyjne, separatory;
obsługiwanie urządzeń dozujących (wagi, zasilacze) poszczególne składniki i materiały o określonej granulacji lepiszcza, mineralizatory czy substancje pianotwórcze;
obsługiwanie różnego rodzaju mieszadeł do mas ceramicznych, w zależności od mokrego lub suchego ich przygotowania;
kontrolowanie stopnia wymieszania i jakości masy oraz pobieranie próbek do analizy chemicznej;
składowanie mas plastycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do ich dojrzewania;
zabezpieczanie mas ceramicznych przed wyschnięciem i zanieczyszczeniem;
prowadzenie obowiązującej dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej pracy maszyn i urządzeń;
czyszczenie i konserwowanie maszyn i urządzeń;
przestrzeganie obowiązujących zarządzeń oraz instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę