Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sygnalista szybowy
Kod: 811103
Synteza: Obsługuje naszybia oraz podszybia szybów wydobywczych, zjazdowych, pomocniczych oraz szybików ślepych wyposażonych w urządzenia wyciągowe, celem bezpiecznego załadunku i wyładunku naczyń wyciągowych oraz niezawodnego i bezpiecznego transportu pionowego ludzi, urobku i różnego rodzaju materiałów, maszyn i urządzeń; posługuje się urządzeniami sygnalizacji szybowej lub sterowniczo-sygnałowymi oraz sygnałami ustalonymi w przepisach i uzupełnionymi sygnałami dodatkowymi, wynikającymi z warunków lokalnych.
Zadania zawodowe: kontrolowanie działania sygnałów świetlnych, akustycznych i innych urządzeń sygnalizacyjnych;
przełączanie sygnalizacji na ""jazdę ludzi"" na czas jazdy regularnej, nieregularnej, doraźnej i osobistej;
zakładanie drzwi w klatkach przed rozpoczęciem jazdy ludzi i wyjmowanie ich po zakończeniu jazdy;
blokowanie i odblokowywanie sygnałów o gotowości do jazdy, przekazywanych z pomostów pomocniczych do głównego sygnalisty, nadawanie sygnału alarmowego w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub urządzeń wyciągowych;
opuszczanie i podnoszenie pomostów wahliwych, umożliwiających wjazd wozów i wejście ludzi do klatek;
umieszczanie wozów z urobkiem lub materiałami w klatkach i blokowanie ich na czas wyciągania lub opuszczenia;
usuwanie drobnych uszkodzeń w urządzeniach pod- i nadszybia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę