Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik ochrony roślin
Kod: 754402
Synteza: Wykonuje zabiegi chemiczne stosowane do zwalczania chwastów, chorób i szkodników występujących w roślinach uprawnych, przestrzegając przepisów i instrukcji dotyczących stosowania, przechowywania i transportu środków ochrony roślin.
Zadania zawodowe: wykonywanie przeglądów plantacji, rozpoznawanie chwastów oraz okazów roślin uprawnych uszkodzonych przez choroby i szkodniki;
dobieranie odpowiednich środków i terminu przeprowadzania zabiegów, z uwzględnieniem komunikatów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz warunków pogodowych;
pobieranie środków ochrony roślin z magazynu, napełnianie zbiorników rozpylaczy wodą i środkami chemicznymi, zgodnie z instrukcją dotyczącą danego środka;
przeprowadzanie zabiegów chemicznych;
obsługa i monitorowanie sprzętu do zwalczania chorób, szkodników i chwastów;
przekazywanie do magazynu niewykorzystanych środków ochrony roślin, cieczy roboczych oraz opakowań po zużytych środkach;
umieszczanie na drzwiach wejściowych do pomieszczeń zamkniętych przeznaczonych do produkcji roślinnej, w których zastosowano środki ochrony roślin, informacji z tym związanych oraz o zakazie wstępu osobom postronnym;
wykonywanie doraźnych napraw stosowanego sprzętu;
prowadzenie notatek, dokumentacji i kalkulacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę