Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
Kod: 754401
Synteza:
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji wykonuje zadania związane z zapobieganiem inwazji oraz likwidacją szkodników sanitarnych i mikroorganizmów szkodliwych dla człowieka, jego działalności lub produktów.
Celem pracy pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji jest ochrona zdrowia i życia człowieka oraz jego bezpośredniego środowiska przed skutkami obecności i działań szkodników sanitarnych, np. przed skażeniem żywności drobnoustrojami chorobotwórczymi czy uszkodzeniami mechanicznymi. Do zadań pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji należy określenie działań prewencyjnych, stosowanie chemicznych, fizycznych lub biologicznych metod zwalczania szkodników oraz dokumentowanie wykonanych czynności. Prace te muszą być zakończone likwidacją konsekwencji obecności niepożądanych organizmów żywych (np. usunięcie zapachów po procesach gnilnych) oraz wydaniem zaleceń co do dalszego postępowania dotyczącego likwidacji skutków obecności szkodników.
Zadania zawodowe:
  • ocenianie zagrożeń dla zdrowia i produktu;
  • wykrywanie i lokalizowanie dróg wędrówek szkodników;
  • monitorowanie obecności szkodników;
  • wykonywanie zabiegów zwalczania szkodników metodami chemicznymi;
  • wykonywanie zabiegów zwalczania szkodników metodami fizycznymi;
  • instruowanie odbiorców usług o zagrożeniach dla ludzi, wynikających z zastosowania środków chemicznych oraz o działaniach profilaktycznych;
  • prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów i wystawianie zaświadczeń;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.
Do podjęcia pracy w zawodzie pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji nie ma szczególnych wymagań odnośnie do wykształcenia. Zawód pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji można zdobyć poprzez praktykę w zakładzie pracy lub uczestnictwo w specjalistycznych kursach/szkoleniach organizowanych pod merytorycznym nadzorem uczelni, instytucji lub stowarzyszeń kompetentnych w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji. Zakres wykonywania czynności zawodowych pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji zwiększa się po ukończeniu wymaganego polskim prawem szkolenia na temat stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, które należy powtarzać co pięć lat. Kandydat do wykonywania tego zawodu powinien posiadać prawo jazdy ze względu na częste wyjazdy służbowe związane z deratyzacją, dezynfekcją i dezynsekcją.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę