Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Strzałowy (górnik strzałowy)
Kod: 754201
Synteza: Wykonuje roboty strzałowe celem skruszenia przewidzianej do urobienia skały lub węgla przy użyciu górniczych materiałów wybuchowych skalnych, węglowych lub powietrznych zgodnie z metryką strzałową zatwierdzoną przez kierownika robót górniczych. Ręcznie wykonuje dużą liczbę otworów strzałowych podczas urabiania opartego na technice strzelniczej, zgodnie ze schematem rozmieszczenia otworów w metryce strzałowej wyrobiska lub też według wskazań strzałowego, przy użyciu wiertarek ręcznych, żerdzi, raczków wymiennych, kabli zasilających lub węży pneumatycznych.
Zadania zawodowe: pobieranie środków strzałowych ze składu materiałów wybuchowych, według zamówienia w książce strzałowej potwierdzonego przez odpowiedzialną osobę dozoru górniczego;
transportowanie środków strzałowych do stanowiska strzałowego i składanie ich w odpowiednio zamkniętej, przodkowej skrzyni strzałowej;
dokonywanie oględzin przodka i dobór wielkości ładunków do otworów w poszczególnych seriach w granicach wyznaczonego w metryce strzałowej ładunku maksymalnego;
ładowanie do otworów nabojów zwykłych i nabojów udarowych po ich uzbrojeniu w zapalniki, uszczelnianie otworów strzałowych przybitką z gliny;
łączenie odpowiednich przewodów zapalników w serię i przyłączanie jej do linii strzałowej;
opylanie przodków węglowych wyznaczoną przepisami ilością pyłu kamiennego;
rozstawianie posterunków zabezpieczających na czas odstrzału i przewietrzenia przodka z gazów postrzałowych;
przyłączanie linii strzałowej do zapalarki i odstrzeliwanie serii;
dokonywanie zapisów dotyczących odstrzału w książce strzałowej;
sprawdzanie w przodku obecności ewentualnych gazów postrzałowych, niewypałów, zabezpieczanie ich i likwidowanie;
udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie otworów strzałowych podczas urabiania opartego na technice strzelniczej, zgodnie ze schematem rozmieszczenia otworów w metryce strzałowej wyrobiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę