Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Płetwonurek ratownik
Kod: 754105
Synteza: Działając w zespole podejmuje podwodne akcje ratownicze jednostek pływających: okrętów, statków, łodzi podwodnych, wież wiertniczych - w sytuacjach awarii, klęsk żywiołowych; poszukuje na dnie akwenów osób i przedmiotów; penetruje wraki i bierze udział w ich wydobywaniu; czuwa nad bezpieczeństwem życia ludzkiego; zwraca uwagę na wszelkie przekroczenia przepisów, jakie w tym zakresie obowiązują.
Zadania zawodowe: reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczych statków, łodzi podwodnych, uczestniczenie w zespołach ratowniczych w trakcie akcji ;
spawanie i cięcie pod wodą gazowe i elektryczne statków w celu uwolnienia zamkniętych tam ludzi;
rozmieszczanie i zakładanie ładunków wybuchowych;
zatapianie i mocowanie na wrakach pontonów ratowniczych;
wydobywanie ludzi z jednostek pływających, które uległy awarii;
uszczelnianie dna zbiorników folią, nadzorowanie umacniania brzegów;
przygotowywanie sprzętu nurkowego oraz narzędzi i zabezpieczanie ich pod wodą;
przestrzeganie zasad asekuracji własnej i członków zespołu, zarządzeń i poleceń dotyczących pracy pod wodą.
Dodatkowe zadania zawodowe: dokonywanie przeglądów, napraw i konserwacji podwodnych części kadłubów statków, urządzeń pływających, budowli hydrotechnicznych i wież wiertniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę