Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Strugacz drewna
Kod: 752307
Synteza: Obsługuje, nadzoruje i utrzymuje w należytym stanie technicznym strugarki wyrówniarki, strugarki grubiarki, strugarki trzy- i czterostronne oraz strugarki przenośne, ponadto posługuje się strugami ręcznymi, jak: równiak, gładzik, kątnik lub wybiornik.
Zadania zawodowe: rozpoznawanie, na podstawie cech makroskopowych, typowych krajowych rodzajów drewna;
struganie wyrównujące na strugarkach wyrówniarkach, nastawianie wysokości skrawanej warstwy, nastawianie prowadnicy prostopadłe i pod dowolnym kątem do powierzchni stołu, nastawianie urządzeń ochronnych;
struganie na dokładny wymiar grubości na strugarkach grubościowych, regulowanie wyskości stołu, zgrubne mechaniczne i dokładne ręczne, dobieranie prędkości posuwu w zależności od wysokości skrawanej warstwy i gatunku obrabianego drewna;
struganie desek podłogowych na strugarkach trzystronnych, ustawianie końcowej grubości deski, regulację prędkości posuwu, regulację położenia wrzecion pionowych, ustawianie narzędzi frezarskich na głowicach pionowych, ustawianie narzędzi frezerskich na głowicach pionowych, zapewniające dokładne pasowanie łączonych desek;
struganie listew na strugarkach czterostronnych, nastawianie wysokości warstwy skrawanej wrzecion strugarskich, nastawianie zespołu posuwowego oraz zespołów prowadzących, podpierających i dociskowych;
ustawianie i mocowanie narzędzi frezarskich lub pił na piątym i dalszych wrzecionach strugarki czterostronnej;
wymienianie, ustawianie i mocowanie noży na nożowych wałach strugarskich;
ocenianie stopnia stępienia narzędzi na podstawie jakości obrobionych powierzchni i natężenia hałasu emitowanego przez narzędzia;
czyszczenie i okresowe smarowanie obrabiarek;
obsługiwanie typowych stolarskich obrabiarek drewna;
struganie płaszczyzn, krawędzi wręgów, wpustów i wypustów przy użyciu różnych odmian strugów ręcznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę