Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Stolarz modelarz instrumentów muzycznych
Kod: 752209
Synteza: Wykonuje drewniane instrumenty muzyczne oraz drewniane elementy instrumentów muzycznych; dokonuje napraw i renowacji instrumentów muzycznych.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie rysunków technicznych i roboczych przed wykonaniem modelu instrumentu muzycznego;
 • dobieranie odpowiedniego drewna i innych surowców do wytworzenia modelu instrumentu muzycznego;
 • prowadzenie procesów suszenia oraz obróbki hydrotermicznej i plastycznej drewna;
 • obsługiwanie maszyn niezbędnych do wytwarzania lub naprawy instrumentów muzycznych (tokarek, wiertarek, szlifierek, frezarek itp.) oraz wykorzystanie narzędzi ręcznych do naprawy i wytwarzania instrumentów muzycznych (pił, pilników, dłut itp.);
 • przygotowanie (np. wycinanie, gięcie itp.) elementów instrumentów muzycznych według przygotowanych rysunków;
 • pasowanie elementów instrumentów oraz ich klejenie lub spajanie w inny sposób;
 • wykonywanie prac wykończeniowych przy wytworzonym instrumencie muzycznym (szlifowanie, malowanie, zdobienie);
 • dokonywanie napraw, renowacji i rekonstrukcji drewnianych instrumentów muzycznych;
 • ocenianie jakości wykonanych prac konstruktorskich i renowacyjnych;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i rysunkami wykonawczymi;
 • sporządzanie zapotrzebowania materiałowego oraz kalkulowanie kosztów wykonania instrumentów muzycznych i prac renowacyjnych;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wykonywanie ekspertyz instrumentów;
 • prowadzenie warsztatów i pokazów dla uczniów z zakresu przygotowywanie modeli instrumentów muzycznych;
 • odtwarzanie instrumentów dawnych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i naprawy instrumentów muzycznych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę