Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
Kod: 752207
Synteza:
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych wykonuje meble wzorcowe (modele), kopie mebli stylowych oraz współczesne meble artystyczne.
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych wykonuje meble wzorcowe, kopie mebli stylowych oraz współczesne meble artystyczne, wykorzystując znajomość dawnych i współczesnych technologii, zdobnictwa, materiałów, przy użyciu narzędzi i maszyn do obróbki drewna. Meble wykonuje według projektu lub wzorca, dobiera materiał do charakteru i typu mebla z uwzględnieniem jakości, faktury, właściwości fizycznych i wytrzymałościowych oraz z uwzględnieniem kształtu elementów i rodzaju ich połączeń w zależności od stylowego lub współczesnego charakteru mebla. Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych wykonuje elementy i podzespoły mebli, montuje je w konstrukcyjną całość, obsługuje maszyny i urządzenia używane w stolarskie, wykonuje zdobnictwo mebli.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
  • projektowanie mebli artystycznych i odtwarzanie mebli stylowych;
  • projektowanie mebli wzorcowych i współczesnych;
  • kosztorysowanie oraz wykonywanie rozliczeń kosztów zużytego materiału i kalkulacji wykonywania mebli;
  • przygotowywanie materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń do wykonania mebli artystycznych i wzorcowych;
  • obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
  • wykonywanie elementów i podzespołów mebli;
  • montaż elementów i podzespołów w konstrukcyjną całość;
  • wykonywanie zdobnictwa mebli;
  • wykańczanie powierzchni mebli artystycznych i wzorcowych.
Zawód stolarza mebli artystycznych i wzorcowych można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach branży drzewnej (752205 Stolarz lub pokrewne). Można również ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji przewidzianej dla zawodu stolarza. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i uzyskanie doświadczenia w trakcie pracy. W zawodzie mogą pracować również osoby z wykształceniem średnim technicznym po kierunkach związanych z przemysłem stolarskim.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę