Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Suszarniowy drewna
Kod: 752106
Synteza: Prowadzi proces suszenia tarcicy iglastej i liściastej, półwyrobów drzewnych, łuszczki, oklein i obłogów w różnego typu suszarniach w celu nadania materiałom drzewnym wilgotności odpowiedniej do przeznaczenia.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do eksploatacji i obsługiwanie zgodnie z instrukcją suszarni komorowych, tunelowych, rolkowych, taśmowych czy pras oddechowych;
prowadzenie procesu suszenia w suszarniach specjalnych w wysokich temperaturach, w suszarniach do suszenia w próżni, w suszarniach wirowo-klimatyzacyjnych, w suszarniach do suszenia w promieniach podczerwonych, prądami wysokich częstotliwości, za pomocą środków chemicznych.
układanie materiałów drzewnych, załadowywanie i rozładowywanie suszarni zgodnie z rodzajem i przeznaczeniem materiału;
nadzorowanie pracy suszarni oraz przebiegu procesu suszenia i podsuszania materiałów drzewnych - śledzenie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, regulowanie parametrów suszenia zgodnie z obowiązującymi reżimami technologicznymi, zapobieganie powstawaniu wad drewna;
pobieranie próbek do określania wilgotności i jakości przebiegu suszenia;przeprowadzanie bieżącej oceny stanu technicznego obsługiwanej suszarni;
czyszczenie i konserwowanie suszarni oraz usuwanie drobnych usterek;
kontrolowanie przebiegu procesu sezonowania wysuszonych materiałów drzewnych;
prowadzenie ewidencji suszonych materiałów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę