Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sortowacz materiałów drzewnych
Kod: 752105
Synteza: Przeprowadza sortowanie pod względem przydatności do produkcji i klas jakości półfabrykatów oraz materiałów drzewnych.
Zadania zawodowe: sortowanie tarcicy i pozyskiwanych z niej półfabrykatów wg norm i warunków technicznych;
sortowanie płyt pilśniowych, wiórowych, paździerzowych, sklejki, płyt stolarskich, lignofolu, łuszczki, obłogów i okleiny wg norm i warunków technicznych;
kompletowanie i dobieranie elementów wchodzących w skład wyrobu lub zestawu;
sortowanie okleiny na prawe i lewe strony formatek meblowych lub płyt boazeryjnych
;sortowanie łuszczki z podziałem na klasy jakości;
sortowanie sklejki na klasy jakości oraz ocenę dźwiękową prawidłowego sklejenia warstw;
sortowanie płyt wiórowych z podziałem na klasy jakości i przeznaczenie (konstrukcyjne, meblowe);
znakowanie sortowanych materiałów;posługiwanie się przyrządami kontrolno-pomiarowymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę