Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Impregnator drewna
Kod: 752101
Synteza: Impregnuje surowce drzewne na zimno, gorąco, metodą powierzchniową i ciśnieniowopróżniową wg instrukcji technologicznych, w celu zabezpieczenia ich przed grzybami lub zmianą właściwości fizycznych.
Zadania zawodowe: przygotowanie do impregnacji drzewnych materiałów tartych, półfabrykatów drzewnych, surowca okrągłego, płyt pilśniowych, lignostonu - układanie, pakietowanie, sztaplowanie;
przygotowanie wg receptury mieszanek olejów do impregnacji na gorąco, mieszanek środków antyseptycznych lub innych substancji do impregnacji na zimno różnymi metodami: przez opryskiwanie, malowanie, zanurzanie, metodą ciśnieniowo-próżniową;
obsługę urządzeń załadowczo-wyładowczych, elektrowciągów, podnośników, wciągarek, wózków itp. służących do podnoszenia, zanurzania w basenach, umieszczania w komorach impregnacyjnych materiałów drzewnych;
przeprowadzanie procesu impregnacji metodą powierzchniową, ciśnieniwo-próżniową, na zimno, na gorąco wg instrukcji technologicznych; dobór czasu niezbędnego do nasycenia drewna w zależności do stężenia roztworów użytych do impregnacji;
posługiwanie się urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową, kontrolowanie procesu nasycania wyrobów;
nastawianie, regulowanie, konserwowanie maszyny impregnującej przy impregnowaniu płyt pilśniowych twardych lub wyrobów lignostonowych na gorąco oraz maszyn i urządzeń pomocniczych służących do impregnacji;
sprawdzanie jakości impregnacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę