Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Szlifierz-ostrzarz
Kod: 722402
Synteza: Obsługuje szlifierki, ostrzarki uniwersalne i specjalne; dobiera i stosuje optymalne parametry skrawania do ostrzenia różnorodnych narzędzi skrawających.
Zadania zawodowe: zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną w zakresie wykonywanych operacji ostrzenia, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
ekonomiczne użytkowanie szlifierek, ostrzarek uniwersalnych oraz specjalnych;
ustawianie do pracy ostrzarek ze szczególnym zwróceniem uwagi na: parametry skrawania (wydzielane ciepło podczas ostrzenia nie może powodować obniżenia twardości ostrza), dobór i mocowanie ściernic;
ustawianie i mocowanie ostrzonych narzędzi;
ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych;
ostrzenie na ostrzarkach uniwersalnych i specjalnych różnorodnych narzędzi skrawających;
użytkowanie sprawdzianów i przyrządów pomiarowych - sprawdzanie i mierzenie ostrzonych narzędzi;
kontrolowanie i regulowanie przebiegu ostrzenia;
czyszczenie i konserwowanie użytkowanych ostrzarek, narzędzi i uchwytów;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: szlifowanie i docieranie na specjalnych maszynach i urządzeniach narzędzi diamentowych o różnym kształcie;
wykonywanie różnorodnych prac na szlifierkach do wałków, otworów i płaszczyzn;
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy;
pełnienie funkcji ustawiacza na szlifierkach ostrzarkach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę