Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Szpachlarz
Kod: 713104
Synteza:
Szpachlarz przygotowuje, wygładza i wykańcza obrabiane powierzchnie ścian metodą szpachlowania.
Szpachlarz jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest wyrównywanie i wygładzenie ścian. Rezultatem jego pracy są powierzchnie ścian przygotowane do malowania, tapetowania bądź innego typu wykończenia. Jego praca polega na usunięciu starych powłok malarskich i nierówności, sprawdzeniu przyczepności, wzmocnieniu i wyrównaniu chłonności podłoża (gruntowanie), uzupełnieniu ubytków i pęknięć, montażu listew narożnikowych, szpachlowaniu warstwą wyrównującą, szpachlowaniu warstwą wygładzającą i szlifowaniu powierzchni. Szpachlarz jest odpowiedzialny za dobór narzędzi do szpachlowania i właściwą ich eksploatację. Obowiązkiem szpachlarza jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm bezpieczeństwa. Osoba wykonująca zawód szpachlarza powinna umieć w stopniu podstawowym odczytywać dokumentację techniczną.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie materiałów i narzędzi do pracy;
  • przygotowywanie ścian do szpachlowania (usunięcie starych powłok malarskich i nierówności, odtłuszczanie, sprawdzanie przyczepności);
  • wzmacnianie, wyrównywanie chłonności podłoża, zwiększanie przyczepności (gruntowanie);
  • uzupełnianie ubytków i pęknięć;
  • montowanie listew wyrównujących;
  • szpachlowanie warstwą wyrównującą;
  • szpachlowanie warstwą wygładzającą;
  • szlifowanie powierzchni;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.
Pracodawcy poszukują najczęściej szpachlarzy z wykształceniem gimnazjalnym. Nauka zawodu odbywa się poprzez kursy, szkolenia zawodowe a także przyuczenie na stanowisku pracy. Szkolenia i kursy przygotowujące do tego zawodu organizowane są również przez publiczne służby zatrudnienia w ramach programów aktywizujących osoby bezrobotne lub osoby pozbawione wolności – organizowane w zakładach karnych oraz przez inne instytucje szkoleniowe. Na stanowisku szpachlarza zatrudniane są często osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w kierunkach związanych z branżą usług budowlanych. Szpachlarz w ramach ustawicznego uczenia się, powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę