Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Studniarz
Kod: 712615
Synteza:
Studniarz wierci otwór w ziemi w celu wykonania ujęcia wód podziemnych.
Studniarz jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy studniarza jest wykonanie ujęcia wód podziemnych. Rezultatem pracy jest wykonanie odwiertu wraz z zamontowaniem pompy umożliwiającej wydobycie wody na powierzchnię ziemi. Studniarz wykonuje wiercenie zgodnie z wybraną technologią, używając specjalistycznego sprzętu, dobranego na podstawie projektu. Pobiera próbki z poszczególnych warstw geologicznych. Rozpoznaje warstwy pod względem ich charakterystyki hydrogeologicznej i dostosowuje charakter pracy do określonych warunków geologicznych. Montuje kolumny rur studziennych wraz z filtrem oraz pompą, rurociągi odprowadzające wodę dla potrzeb pompowania oczyszczającego i pomiarowego. Montuje obudowę studni oraz zakłada docelową pompę eksploatacyjną. Studniarz planuje i organizuje proces wiercenia zgodnie z wymogami sanitarno-higienicz-nymi, zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. W trakcie wykonywania pracy dba o prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń, na bieżąco je konserwując.
Zadania zawodowe:
 • planowanie prac wiertniczych na podstawie projektu prac geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej;
 • dobieranie urządzeń i narzędzi do technologii wiercenia;
 • przygotowywanie placu wierceń;
 • wiercenia z zastosowaniem urządzenia wiertniczego wraz z osprzętem;
 • nadzorowanie pracy urządzeń wiertniczych;
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji geologicznej;
 • montowanie kolumny rur studziennych wraz z filtrem;
 • wykonywanie pompowania oczyszczającego i kontrolnego;
 • likwidowanie frontu robót wiertniczych;
 • montowanie obudowy studziennej oraz urządzenia pompowego;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.
Na stanowisku studniarza pracodawcy najczęściej zatrudniają absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach np.: 811305 Wiertnik; 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń. Chętnie zatrudniani są absolwenci szkół na poziomie średnim lub policealnym np.: 311707 Technik wiertnik; 311702 Technik geolog; 311702 Technik górnictwa otworowego. Podstawą do podjęcia samodzielnej pracy jest zdany egzamin czeladniczy lub ukończenie kursu wiertacza brygadzisty.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę