Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Szklarz
Kod: 712502
Synteza: Szkli ramy okienne, drzwiowe, wystawy, szklarnie, meble itp., wykłada szkłem ściany i kolumny, osadza lustra i wykonuje inne podobne prace, posługując się specjalnymi narzędziami i sprzętem mechanicznym oraz przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.
Zadania zawodowe: - dobieranie rodzaju i gatunku szkła odpowiedniego do wykonywanych prac;
- krojenie szkła zgodnie z wymiarami, według rysunku lub pobranymi z natury;
- szlifowanie krawędzi szkła, wiercenie i wycinanie otworów w szkle;
- sporządzanie kitów szklarskich;
- osadzanie, mocowanie i uszczelnianie szyb w ramach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych;
- wykładanie ścian, kolumn itp. elementów szkłem dekoracyjnym;
- szklenie inspektów i szklarni;
- szklenie mebli, akwariów
- wytwarzanie, renowacja i osadzanie luster;
- czyszczenie i konserwacja stosowanych narzędzi i sprzętu;
- utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy;
- sporządzanie kalkulacji kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę