Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sztukator
Kod: 712302
Synteza:
Sztukator tworzy lub odtwarza elementy dekoracyjne i zdobnicze wnętrz i elewacji budynków.
Sztukator zajmuje się tworzeniem lub odtwarzaniem stiuków i innych elementów dekoracyjno-stylizacyjnych. Wykonuje i montuje odlewy gipsowe oraz elementy z zaprawy cementowej z zastosowaniem form drewnianych, gipsowych, klejowych i żelatynowych, narzędzi i przyrządów sztukatorskich. Zajmuje się konserwacją, naprawą lub odtwarzaniem brakujących bądź zniszczonych elementów sztukatorskich obiektu poddawanego restauracji. Zadania zawodowe sztukatora mogą obejmować zabezpieczanie obiektu lub jego elementów poprzez zakładanie kotwiczeń i siatek ochronnych, wzmacnianie obiektu poprzez stosowanie odpowiednich impregnatów lub żywic, wykonywanie modeli, form i gotowych detali sztukatorskich, wykonywanie stiuków i patyn. Sztukator w ramach swoich zadań może odtwarzać i pokrywać ubytki elewacji obiektu powłokami malarskimi. W procesie renowacji i konserwacji stosuje różne substancje chemiczne zabezpieczające obiekt przed czynnikami destrukcyjnymi przywracając mu pierwotne walory. Jeżeli sztukator prowadzi prace naprawcze w obiekcie zabytkowym, to tylko w ścisłej konsultacji i pod nadzorem osób uprawnionych. Do prac sztukatorskich zalicza się również roboty tynkarskie. Sztukator może znaleźć zatrudnienie w pracowniach rzemieślniczych i przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie bieżącej dokumentacji pomocniczej;
 • przygotowywanie materiałów sztukatorskich;
 • ocenianie stanu zachowania elementów sztukatorskich;
 • przygotowywanie powierzchni elementów do konserwacji – zabiegi chemiczne;
 • przygotowywanie powierzchni elementów do konserwacji – zabiegi mechaniczne;
 • przywracanie pierwotnych walorów estetycznych elementów sztukatorskich;
 • uzupełnianie ubytków sztukaterii;
 • wykonywanie modeli, form i odlewów sztukaterii;
 • montowanie odlewów i elementów sztukaterii;
 • zabezpieczanie oryginalnej i odrestaurowanej sztukaterii;.
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Osoba wykonująca zawód sztukatora powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunkach budowlanych np. tynkarz. Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych w zakładach rzemieślniczych i dużych zakładach produkcyjnych znajdują sztukatorzy, którzy niezbędne kompetencje uzyskali na drodze kształcenia rzemieślniczego. Szanse na znalezienie pracy rosną wraz z wyższym poziomem wykształcenia, kierunkowo związanym z zawodem (osoby legitymujące się świadectwem ukończenia szkoły rzemiosła artystycznego, szkoły średniej zawodowej kształcącej w zawodzie 311210 Technik renowacji elementów architektury, szkoły średniej o profilu budowlanym lub liceum plastycznego).
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę