Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Posadzkarz
Kod: 712204
Synteza: Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic synteycznych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu budowy.
Zadania zawodowe: analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;
ocenianie jakości materiałów podłogowych;
organizowanie miejsca pracy i dróg transportowych materiałów na placu budowy;
wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek;
wykonywanie izolacji akustycznych podłóg;
sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych;
wyznaczanie powierzchni posadzek i rysunków ornamentów;
przygotowanie mieszanek cementowych, lastrykowych, estrychgipsowych, ksylolitowych itp. sposobem ręcznym i zmechanizowanym;
przygotowanie klejów, kitów, lepików, mas plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg;
dobieranie płytek podłogowych o odpowiednich wzorach i kolorach, wymierzanie, dopasowywanie, przycinanie i szlifowanie;
powlekanie klejem podkładu oraz płytek i wykładzin, układanie ich i dociskanie do podkładu;
wykonywanie cokolików przy posadzkach;
mocowanie listew przypodłogowych drewnianych i z tworzyw sztucznych;
wykonywanie posadzek jastrychowych cementowych, lastrykowych, estrychgipsowych, ksylolitowych itp.;
wykonywanie posadzek bezspoinowych z tworzyw sztucznych;
wykonywanie posadzek z płytek PCW i innych tworzyw sztucznych;
wykonywanie podłóg z płytek lastrykowych, kamionkowych, terakotowych, kamiennych itd.;
szlifowanie posadzek mineralnych;
układanie nowych nawierzchni podłogowych na podłogach istniejących.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie okładzin ścian z płytek lastrykowych, ceramicznych i kamiennych po dodatkowym przeszkoleniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę