Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Hodowca inwentarza mieszanego
Kod: 612111
Synteza: Planuje, organizuje oraz wykonuje prace związane z hodowlą i chowem różnych gatunków i typów użytkowych zwierząt (bydła, trzody chlewnej, owiec, koni, drobiu itp.) oraz prowadzi sprzedaż produkcji.
Zadania zawodowe: - dobieranie gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt odpowiednich do posiadanych lub planowanych warunków gospodarowania, z uwzględnieniem uzupełniającego systemu żywienia zwierząt;
- dostosowywanie zabudowań, ich ewentualna rozbudowa i modernizacja, do prowadzenia mieszanego chowu zwierząt;
- wyposażanie gospodarstwa w sprzęt i urządzenia pomagające w pracy (dojarki, parniki, przenośniki, zgarniacze, poidła, karmniki itp.);
- gromadzenie i przechowywanie paszy z własnych zasobów i zakupu;
- żywienie zwierząt stosownie do ich potrzeb, z uwzględnieniem wykorzystania łąk i pastwisk;
- codzienna i okresowa pielęgnacja zwierząt zgodnie z wymaganiami gatunkowymi, wiekowymi i użytkowymi oraz usuwanie obornika;
- prowadzenie kojarzeń oraz selekcji osobniczej;
- udzielanie pomocy przy porodach, izolowanie matek i ich potomstwa, wychów zwierząt w grupach wiekowych;
- kontrolowanie przyrostów, znakowanie zwierząt;
- dojenie zwierząt, strzyżenie owiec itp.;
- odstawianie lub oferowanie do sprzedaży żywca, mięsa, mleka, jaj, wełny, pierza itp.;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- konserwowanie sprzętu, maszyn, urządzeń i pomieszczeń gospodarskich.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę