Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Hodowca owiec
Kod: 612104
Synteza: Planuje, organizuje, wykonuje prace związane z chowem i hodowlą owiec oraz zbytem zwierząt żywych, wełny, skór i mięsa.
Zadania zawodowe: - wybór rasy i typu użytkowego owiec oraz sztuk do hodowli i chowu, określenie wielkości stada na podstawie możliwości produkcyjnych;
- zapewnianie prawidłowych warunków chowu, wychowu i hodowli;
- żywienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z przyjętym kierunkiem produkcji, dostosowanie żywienia do wieku i produkcji;
- gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie, porcjowanie i dawkowanie pasz, ocena organoleptyczna pasz;
- strzyżenie owiec, przechowywanie i magazynowanie runa;
- kontrola przyrostów, ważenie i obliczanie efektów w stosunku do nakładów;
- selekcjonowanie i znakowanie zwierząt;
- kojarzenie hodowlane i użytkowe;
- wyposażanie w sprzęt oraz modernizacja urządzeń i pomieszczeń;
- zagospodarowanie obornika i odpadów, utrzymywanie higieny pomieszczeń;
- sprzedaż produkcji: żywych zwierząt, wełny, skór, mięsa, mleka i ewentualnie produktów przetworzonych: twarogów i sera;
- przestrzeganie przepisów higieny w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- współpraca ze specjalistami oraz doradcami związków branżowych i produkcyjnych w celu uzyskania lepszych wyników produkcyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę