Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Hodowca bydła
Kod: 612102
Synteza: Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą bydła w celu produkcji mleka, mięsa, sztuk hodowlanych, skór.
Zadania zawodowe: - wybór odpowiednich sztuk do hodowli lub chowu oraz określenie wielkości stada;
- zapewnianie prawidłowych warunków bytowych, produkcyjnych, zoohigienicznych i zdrowotnych utrzymywania zwierząt;
- żywienie, pielęgnowanie i użytkowanie bydła stosownie do wieku oraz kierunku produkcji;
- gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie oraz porcjowanie i dawkowanie paszy;
- dojenie krów i obróbka mleka;
- kontrolowanie przyrostów, ważenie i obliczanie efektów w stosunku do nakładów;
- przeprowadzanie selekcji użytkowej;
- kojarzenie użytkowe, hodowlane - rasowe, gatunkowe i międzyrasowe;
- wyposażanie i modernizacja pomieszczeń w sprzęt i urządzenia;
- usuwanie obornika lub gnojowicy, utrzymywanie pomieszczeń w czystości oraz ich odkażanie;
- sprzedaż produkcji zwierzęcej: mleka, mięsa, skór, żywca, sztuk hodowlanych oraz produktów przetworzonych (masła i serów);
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- współpraca ze specjalistami (doradcami) ośrodków hodowlanych, związków branżowych w zakresie wdrażania nowych technologii produkcji bydła w celu osiągania efektów ekonomicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę