Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Strażnik łowiecki
Kod: 541908
Synteza: Wykonuje czynności związane ze zwalczaniem szkodnictwa łowieckiego oraz ochroną zwierzyny łownej w powierzonym jego pieczy obwodzie łowieckim.
Zadania zawodowe: patrolowanie powierzonego terenu;
ochrona zwierzyny łownej w obwodzie i wykonywanie czynności hodowlanych, a zwłaszcza dokarmianie zwierzyny;
kontrolowanie, czy spotkane w obwodzie łowieckim osoby z bronią myśliwską posiadają wszystkie dokumenty uprawniające do polowania i czy odstrzał zwierzyny odbywał się zgodnie z przepisami prawa łowieckiego;
odbieranie - za pokwitowaniem - broni myśliwskiej lub innej użytej do polowania, narzędzi służących do pozyskiwania zwierzyny oraz odbieranie zwierzyny osobom bezprawnie polującym i przekazywanie odpowiednim organom;
zatrzymywanie i przekazywanie właściwym organom osób, których tożsamości i miejsca zamieszkania nie można ustalić, a które naruszyły przepisy prawa łowieckiego lub nie mogą usprawiedliwić posiadania broni, narzędzi łowieckich lub zwierzyny;
sprawdzanie, czy przenoszona, przewożona lub sprzedawana zwierzyna została ubita legalnie w czasie i w sposób prawnie dozwolony;
zawiadamianie dzierżawcy lub zarządcy obwodu oraz administracji terenowej o stwierdzonych naruszeniach prawa łowieckiego i dostrzeżonych chorobach zwierzyny;
odstrzał włóczących się psów i kotów w obwodzie łowieckim.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę