Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Strażak
Kod: 541101
Synteza: Wykonuje prace ratowniczo-gaśnicze oraz konserwacyjne i naprawcze urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne jednostek ratowniczo-gaśniczych.
Zadania zawodowe: wykonywanie czynności związanych z lokalizacją i gaszeniem pożarów;
wykorzystywanie własności techniczno-taktycznych sprzętu pożarniczego podczas działań ratowniczo-gaśniczych;
ewakuowanie ludzi i mienia z obiektów zagrożonych rozwojem pożaru lub innymi niebezpieczeństwami;
obsługiwanie urządzeń przeznaczonych do ratownictwa technicznego w warunkach katastrof w transporcie publicznym i ratownictwa ludzi w katastrofach budowlanych;
posługiwanie się środkami łączności w warunkach działań operacyjnych;
sprawdzanie, konserwowanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych i usuwanie prostych usterek;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i podległych strażaków ratowników;
przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów przy wykonywaniu czynności ratowniczo-gaśniczych.
Dodatkowe zadania zawodowe: po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia i specjalistycznego przeszkolenia pełnienie funkcji kierującego pracą zespołu ludzi przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę