Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sanitariusz szpitalny
Kod: 532904
Synteza: Udziela pomocy personelowi szpitalnemu w pielęgnowaniu chorych, dba o czystość chorych, pomaga przy ich transporcie, w przygotowaniu do operacji, w jej przeprowadzeniu, utrzymuje w czystości i porządkuje sale chorych oraz inne pomieszczenia szpitalne.
Zadania zawodowe: mycie chorego i inne zabiegi higieniczne (czesanie, masaż, ścielenie łóżek, dostarczanie i podawanie posiłków);
udzielanie pomocy lekarzowi i pielęgniarce w przeprowadzaniu badania - układanie i utrzymywanie chorego w wymaganej pozycji;
transportowanie chorego np. z izby przyjęć do właściwego oddziału, na salę pooperacyjną, przenoszenie chorego na łóżko, na wózek, nosze lub na stół operacyjny;
transportowanie leków i materiałów opatrunkowych;
odnoszenie materiałów do badań laboratoryjnych i wyników badań do oddziałów szpitalnych;
pomoc w przygotowywaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego (zabiegi higieniczne, usunięcie zbędnych przedmiotów itp.);
przygotowywanie sali operacyjnej (sprzątanie sali, kontrola stołu operacyjnego, butli tlenowych, ustawianie stojaków na kroplówki i stolików na narzędzia);
pomoc instrumentariuszce i lekarzowi podczas mycia chirurgicznego rąk i ubierania poprzedzającego zabieg operacyjny;
ustawianie podczas operacji kąta nachylenia stołu operacyjnego, regulacja oświetlenia, podawanie środków opatrunkowych i narzędzi;
prace porządkowe na bloku operacyjnym (mycie pomieszczeń, sprzętu, aparatury, okien, przygotowywanie materiału do sterylizacji);
udzielanie pomocy pielęgniarce w pracach typu: wykonywanie gazików, sączków, serwetek, układanie bielizny itp.;
udzielanie pomocy pielęgniarce i lekarzowi w czasie wykonywania opatrunków gipsowych oraz porządkowanie, mycie i usuwanie części opatrunków, gipsu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę