Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pośrednik usług medycznych
Kod: 524906
Synteza: Pozyskuje pacjentów z innych krajów do świadczenia usług medycznych w krajowych klinikach, szpitalach i przychodniach; promuje usługi medyczne; organizuje grupę pacjentów na zabiegi do wybranej kliniki czy lekarza; zapewnia pacjentom transport, noclegi w hotelach, wyżywienie itp.; łączy świadczenia usług medycznych z usługami turystycznymi oraz ofertą kulturalną.
Zadania zawodowe:
 • tworzenie bazy usług medycznych (uzdrowisk, sanatoriów, SPA, szpitali i klinik) możliwych do zaoferowania pacjentom z zagranicy;
 • współpraca z klinikami, szpitalami, centrami medycznymi, przychodniami oraz gabinetami lekarskimi i dentystycznymi;
 • ustalanie planów i strategii marketingowych promowania usług medycznych: operacji, zabiegów rehabilitacyjnych, profilaktycznych i dentystycznych we współpracy z placówkami służby zdrowia;
 • prowadzenie kampanii reklamowych i marketingowych oferowanych usług medycznych;
 • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pacjentami z innych krajów i przekazywanie im materiałów informacyjnych i reklamowych o rodzaju i zakresie świadczonych usług, cenników usług medycznych, transportowych, turystycznych itp.;
 • zawieranie dwustronnych umów na świadczone usługi medyczne oraz inne związane z pobytem pacjenta w Polsce;
 • dbałość o zapewnienie wysokiego standardu usług medycznych i pokrewnych;
 • zbieranie opinii pacjentów o przeprowadzonym leczeniu oraz innych aspektach pobytu w kraju;
 • przyjmowanie reklamacji świadczonych usług medycznych i pokrewnych;
 • zapewnienie kompleksowej opieki w ciągu całego pobytu w Polsce;
 • organizowanie pobytu pacjenta w Polsce: zapewnienie transportu, rezerwacji hoteli, wyżywienia, oferty turystycznej i kulturalnej oraz dodatkowych usług;
 • uczestnictwo w szkoleniach z zakresu marketingu usług medycznych, turystycznych i kulturalnych;
 • wystawianie faktur za świadczone usługi;
 • przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu opieki medycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • łączenie świadczeń usług medycznych z usługami turystycznymi oraz ofertą kulturalną;
 • promowanie usług w portalach internetowych oraz pośrednictwo w korzystaniu z usług medycznych, turystycznych i kulturalnych;
 • pełnienie roli koordynatora pacjenta zagranicznego na terenie placówki medycznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę