Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
Kod: 521102
Synteza: Odpowiada za sprzedaż produktów drobnodetalicznych na wyznaczonym terenie;
zajmuje się obsługą klientów w handlu bezpośrednim metodą kontaktów osobistych z klientami.
Zadania zawodowe: obsługiwanie klientów kupujących towary w ramach drobnodetalicznej sprzedaży bezpośredniej;
przygotowywanie oferty sprzedaży produktów w handlu drobnodetalicznym;
sprawdzanie towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem jakościowym i ilościowym;
przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz ich wyeksponowanie;
wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
przekazywanie klientom pełnej informacji na temat sprzedawanych produktów;
przyjmowanie należności za sprzedany towar oraz wystawianie paragonów;
przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji zakupionych towarów;
budowanie długotrwałych relacji handlowych z klientami oraz pozyskiwanie nowych;
realizowanie celów sprzedażowych na wyznaczonym terenie;
monitorowanie aktywności konkurencji;
dbanie o jakość obsługi klientów oraz wizerunek firmy;
wprowadzenie nowych produktów do sprzedaży;
zapewnianie i przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży.
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie kontroli wewnętrznej (inwentaryzacja, remanent) punktu sprzedaży lub uczestniczenie w niej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę