Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Jeździec
Kod: 516408
Synteza: Wykonuje czynności związane z chowem i użytkowaniem koni; przygotowuje konie do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego; wykonuje czynności związane z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych.
Zadania zawodowe:
 • selekcjonowanie koni do różnych sposobów ich użytkowania: sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego;
 • dobieranie sposobów postępowania z końmi z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych;
 • wykonywanie czynności związanych z codzienną pielęgnacją i utrzymaniem koni oraz wykonywanie czynności pomocniczych związanych z okresową pielęgnacją kopyt;
 • rozpoznawanie typowych objawów chorób i urazów koni oraz zgłaszanie takich przypadków weterynarzowi;
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zranień i wypadków koni oraz zapewnianie opieki zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
 • przestrzeganie zasad żywienia koni, przygotowywanie i zadawanie paszy oraz pojenie koni;
 • dobieranie miejsca treningu z uwzględnieniem jego rodzaju oraz warunków środowiskowych;
 • przygotowywanie koni do treningu (sportowego, wyścigowego,; rekreacyjnego i terapeutycznego) oraz wykonywanie ćwiczeń związanych z treningiem ujeżdżeniowym, skokowym lub wyścigowym koni;
 • dobieranie sprzętu i akcesoriów jeździeckich oraz przygotowywanie koni do dosiadania i zaprzęgania;
 • prezentowanie koni na pokazach i aukcjach;
 • ocenianie stanu wytrenowania koni na podstawie obserwacji podczas treningu;
 • obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni;
 • przestrzeganie przepisów prawa i regulaminów dotyczących jeździectwa oraz wyścigów koni, zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hodowli koni oraz nauki jazdy konno;
 • kierowanie małym zespołem pracowniczym;
 • uczestniczenie w spotkaniach i imprezach branżowych (aukcjach, pokazach, turniejach jeździeckich itp.).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę