Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Intendent
Kod: 515102
Synteza: Odpowiada za wyposażenie i zaopatrzenie w sprzęt, meble, dywany, pościel i inne materiały niezbędne do eksploatacji różnych obiektów takich jak np.: budynki użyteczności publicznej, hotele, internaty, statki oraz zaopatrzenie w artykuły spożywcze dla potrzeb obiektów gastronomicznych.
Zadania zawodowe: współpraca z użytkownikami obiektu w utrzymaniu porządku, funkcjonalności, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń;
nadzór nad pracą personelu gospodarczego, dozorców, szatniarzy;
nadzór nad przygotowaniem sal na konferencje, pomieszczeń do kwaterowania gości , sal do konsumpcj itp.;
prowadzenie zaplecza magazynowego środków nietrwałych i artykułów spożywczych;
prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
kierowanie do remontu uszkodzonego sprzętu;
planowanie wydatków i zakupów i realizacja zaopatrzenia;
udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych;
ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie.
Dodatkowe zadania zawodowe: w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach lub na statkach kierowanie pracą baru, kantyny, punktu fryzjerskiego lub fotograficznego;
na statkach przygotowywanie statku, załogi i pasażerów do odpraw paszportowo-celnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę