Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Przewodnik turystyczny górski
Kod: 511302
Synteza: Oprowadza turystów po obszarach górskich w tym szlakami górskimi, zapoznając ich z walorami przyrodniczymi, krajoznawczymi i innymi miejscowego środowiska, dbając w szczególności o ich bezpieczeństwo na szlaku i zapewniając im w razie potrzeby pomoc.
Zadania zawodowe: troska o bezpieczeństwo oprowadzanych turystów;
dokonywanie wyboru trasy wyprawy z uwzględnieniem możliwości i ekwipunku turystów;
instruowanie turystów o sposobach posługiwania się sprzętem i zachowania się w górach;
zapewnianie turystom pomocy w razie potrzeby;
przekazywanie turystom informacji o trasie i okolicach;
zapoznawanie turystów z walorami regionu;
zapoznawanie turystów z ciekawszymi okazami przyrody, znajdującymi się na trasie;
przekonywanie uczestników wyprawy do ochrony przyrody;
pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec młodego turysty;
rozbudzanie wśród turystów, zwłaszcza młodych, chęci poznawania kraju.
Dodatkowe zadania zawodowe: może propagować turystykę, krajoznawstwo i ochronę środowiska przyrodniczego podczas prelekcji itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę