Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pilot wycieczek
Kod: 511301
Synteza: W imieniu organizatora turystyki towarzyszy uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad nimi, nadzoruje realizację założonego programu imprezy oraz czuwa nad sposobem wykonania usług świadczonych na rzecz uczestników.
Zadania zawodowe: zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy;
kontrola jakości świadczeń i ich zgodność z zamówieniem;
sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy;
udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej;
dbanie o dobre imię organizatora i nie narażanie go na straty;
reprezentowanie organizatora turystyki wobec krajowych i zagranicznych organów administracyjnych podczas imprezy i wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie imprezy;
pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie;
warunkowo pełni funkcję tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy.
Dodatkowe zadania zawodowe: zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy;
wnioskowanie w sprawach programów imprez.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę