Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik do spraw osobowych
Kod: 441501
Synteza:
Pracownik do spraw osobowych wykonuje prace związane z obsługą kadrową pracowników.
Pracownik do spraw osobowych jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Do jego głównych zadań należy prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz wszelkich dokumentów związanych z rekrutacją i zwolnieniem pracowników oraz gromadzenie w aktach osobowych informacji na temat pracowników. Do obowiązków pracownika do spraw osobowych należy dokumentowanie: szkoleń BHP i innych odbywanych przez pracowników, ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, prowadzenie spraw ZUS w zakresie rejestrowania i wyrejestrowania pracownika. Pracownik do spraw osobowych aktualizuje dane personalne oraz archiwizuje je i zabezpiecza dokumentację w sposób uniemożliwiający wgląd osób postronnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Zadania zawodowe:
  • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, w tym przygotowywanie dokumentów związanych z przyjęciem do pracy, rozwiązaniem umowy o pracę oraz przebiegiem stosunku pracy;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
  • przygotowywanie skierowań na badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne oraz kontrolowanie aktualności badań lekarskich pracowników;
  • ewidencjonowanie rocznych planów urlopowych i wniosków urlopowych;
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej pracowników;
  • archiwizowanie dokumentacji kadrowej;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii.
Osoba zatrudniona na stanowisku pracownika do spraw osobowych powinna posiadać wykształcenie średnie o kierunku administracyjnym, ekonomicznym lub ogólnym oraz dyplom lub certyfikat potwierdzający ukończenie szkoleń specjalistycznych. Pracodawcy preferują wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu administracji, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi czy polityki społecznej. Kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu można uzyskać poprzez szkolenie na stanowisku pracy oraz zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę