Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pomocnik biblioteczny
Kod: 441101
Synteza:
Pomocnik biblioteczny pomaga bibliotekarzowi w wydawaniu, odbieraniu i sortowaniu materiałów bibliotecznych.
Pomocnik biblioteczny jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Jest to stanowisko niesamodzielne. Pomocnik pomaga bibliotekarzowi w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu materiałów bibliotecznych oraz udziela ogólnych informacji użytkownikom biblioteki. Do zadań pomocnika bibliotecznego należy przyjmowanie materiałów bibliotecznych, sortowanie ich oraz układanie na półkach, zgodnie z przyjętymi przez daną bibliotekę zasadami klasyfikacji. Obsługuje urządzenia biurowe oraz wykorzystuje programy komputerowe, wspomagające prowadzenie działalności bibliotecznej. Pomocnik biblioteczny bierze udział w selekcjonowaniu zbiorów. Zajmuje się również ochroną i zabezpieczaniem zbiorów oraz opracowywaniem technicznym materiałów bibliotecznych. Pomaga użytkownikom biblioteki w uzyskaniu dostępu do zbiorów bibliotecznych. Wykonuje proste czynności porządkowe, rejestruje podstawowe działania.
Zadania zawodowe:
  • opracowywanie techniczne zbiorów;
  • zabezpieczanie i ochrona zbiorów;
  • uczestniczenie w selekcji zbiorów bibliotecznych;
  • rejestrowanie podstawowych transakcji bibliotecznych: wypożyczenie/zwrot;
  • segregowanie materiałów bibliotecznych i włączanie ich w obieg;
  • pomaganie użytkownikom biblioteki w uzyskaniu dostępu do podstawowych materiałów bibliotecznych;
  • pomaganie bibliotekarzom i użytkownikom w obsługiwaniu urządzeń biurowych;
  • organizowanie imprez bibliotecznych pod kierunkiem bibliotekarza;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii i ochrony ppoż.
Osoba wykonująca zawód pomocnika bibliotecznego powinna posiadać wykształcenie średnie ogólne lub zawodowe (np. 522306 Technik księgarstwa). Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe, dopuszcza się przyuczenie na stanowisku pracy lub ukończenie kursu/szkolenia. Osoba wykonująca ten zawód powinna posiadać wiedzę z zakresu literatury oraz umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę