Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Planista produkcyjny
Kod: 432201
Synteza: Opracowuje plany techniczno-ekonomiczne produkcji, sporządza analizy kompleksowe oraz bilansuje możliwości realizacji planów produkcyjnych.
Zadania zawodowe: opracowywanie i kontrolowanie wykonywania bieżących planów produkcji;
prowadzenie ewidencji wykonanej produkcji;
sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji planów;
opracowywanie planów zapotrzebowań materiałowych;
analizowanie wskaźników wykonywania norm oraz nadzór nad prawidłowością zaszeregowania robót;
przygotowywanie i sporządzanie analiz podstawowych wskaźników ekonomiczno-produkcyjnych (produkcja towarowa, wydajność pracy, postoje, braki itp.);
przygotowywanie remanentów kontrolnych;
wnioskowanie usprawnień zmniejszających koszty gospodarki materiałowej;
udział w spisach materiałowych;
sporządzanie dokumentacji planistycznej, materiałowej, zatrudnieniowej;
nadzorowanie transportu i dostaw materiałów do stanowisk roboczych oraz ekspedycji gotowej produkcji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę