Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik sortowania przesyłek i towarów
Kod: 432105
Synteza: Zajmuje się odbiorem przesyłek i towarów oraz sortowaniem ich do dalszej wysyłki; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów przesyłek i towarów w celu właściwego przygotowania do wysyłki według typów przesyłki kierowanej do danego regionu.
Zadania zawodowe:
  • sortowanie paczek i towarów zgodnie z przyjętą typologią z wykorzystaniem ręcznych i automatycznych linii do sortowania oraz przygotowywanie ich do wysyłki według rejonów;
  • transportowanie, załadowywanie i rozładowywanie paczek i towarów: ręcznie (do 50 kg) lub z wykorzystaniem wózka widłowego (do 450 kg);
  • przygotowywanie zamówień do wysyłki, tj. pakowanie, kompletowanie i przekazywanie kurierowi;
  • przyjmowanie przesyłek kurierskich;
  • obsługiwanie urządzeń i systemów informatycznych wspomagających pracę, w tym skanera do wprowadzania kodów przesyłek przychodzących i wychodzących;
  • dbanie o należyty stan techniczny urządzeń sortowniczych;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń sortowniczych oraz przepisów bhp w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu paczkowego.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • branie udziału w czynnościach rozruchowych sortowni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę