Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik punktu skupu
Kod: 432104
Synteza: Skupuje od producentów indywidualnych i zrzeszonych, jak również od zbieraczy, myśliwych i rybaków takie produkty, jak: warzywa, owoce, runo leśne, dziczyznę, ptactwo, króliki, jaja, drób, pierze, ryby, nierogaciznę, bydło, skórki itp.; kieruje je do magazynu, wycenia osobiście lub korzysta z usług klasyfikatora, wystawia dokumenty przyjęcia, faktury, dokumenty dla wypłaty, ustala terminy i ilość dalszych dostaw.
Zadania zawodowe: przygotowywanie odpowiednich formularzy i dokumentów, przeprowadzanie rozeznania co do zaplanowanych dostaw, sprawdzanie możliwości magazynu, chłodni, sprawdzanie opakowań zamiennych;
przyjmowanie towaru od dostawcy, ustalanie lub sprawdzanie wagi, ilości i klasy, ewentualnie klasyfikowanie z udziałem klasyfikatora;
kierowanie partii towaru do magazynu;
wystawianie dostawcy faktur, kwitów kasowych lub poleceń wypłaty do banku;
ustalanie następnego terminu dostawy i ilości;
sporządzanie dziennego raportu skupu i bilansowanie możliwości magazynowych;
sporządzanie dokumentów wysyłkowych towarów do handlu hurtowego, detalicznego, zakładów przetwórczych i jednostek eksportujących;
pozyskiwanie dalszych zamówień i odbiorców na skupowane produkty lub pobieranie zleceń z jednostki nadrzędnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę