Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inwentaryzator
Kod: 432102
Synteza: Wykonuje ogół czynności związanych z ustalaniem rzeczywistego stanu środków gospodarczych przedsiębiorstwa na określony dzień, w celu sprawdzenia ich zgodności z danymi księgowymi.
Zadania zawodowe: ewidencjonowanie stanu majątku przedsiębiorstwa na podstawie: spisu z natury składników majątkowych, uzyskanych od kontrahentów pisemnych potwierdzeń zobowiązań i należności, danych zawartych w księgach rachunkowych;
dokonywanie weryfikacji ciągłej lub okresowej stanu majątkowego wynikającego z ksiąg rachunkowych;
sporządzanie rocznego planu inwentaryzacji;
sukcesywne ustalanie i rozliczanie ilościowe i wartościowe powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz określanie przyczyn ich powstawania na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;
ustalanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie, występowanie z wnioskami o uznanie niedoborów za zawinione lub niezawinione oraz ustalanie kwoty roszczeń wobec osób winnych;
sporządzanie protokołów inwentaryzacyjnych i archiwizowanie kompletnej dokumentacji;
uczestniczenie w szkoleniach zespołów spisowych
;nadzorowanie właściwego przygotowania arkuszy spisowych oraz kontrolowanie poprawności ich wykonania;
przygotowywanie zespołom spisowym wymaganych materiałów pomocniczych potrzebnych przy inwentaryzacji, np. odpowiednich przyrządów pomiarowych, wykazów niezbędnych danych do obliczeń technicznych, właściwych tabulogramów spisowych itp.;
uczestniczenie w komisjach oceniających stopień zużycia materiałów objętych spisem.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę